Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє за всією інформацією, яку сайт https://inker.world може отримати від Користувача під час використання сайту https://inker.world, програм та продуктів сайту.


Визначення термінів


1.1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація)» – уповноважені співробітники управління сайтом, що діють від імені організації, організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або посередньо визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншої, хто отримує доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5.«Користувач сайту (далі «Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт сайту.
1.1.6. «IP-адреса» – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.


Загальні положення


Використання Користувачем сайту https://inker.world/ означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача.
У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту https://inker.world осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, наданих Користувачем сайту.


Предмет політики конфіденційності


3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення на придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті та включають таку інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я користувача;
3.2.2. контактний телефон користувача;
3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та розв’язання технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.


Цілі збору персональної інформації користувача


4.1. Персональні дані користувача Адміністрація сайту https://inker.world може використовуватись в цілях:
4.1.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті https://inker.world для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із https://inker.world.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
4.1.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи напрями повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок від користувача.
4.1.4. Підтвердження правдивість та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.6. Повідомлення користувача сайту про стан Замовлення.
4.1.7. Обробки та отримання платежів.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних із використанням сайту.
4.1.9. Надання Користувачеві за його згодою оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.


Способи та терміни обробки персональної інформації


5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно з метою виконання замовлення користувача, оформленого на сайті https://inker.world, включаючи доставлення Товару.
5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, встановленому законодавством.
5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних користувача.


Обов’язки сторін


6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування сайтом сайту.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2.Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, крім п. п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в чинному діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.


Відповідальність сторін


7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, заподіяні Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою користувача.